Uczenie się krzyżowe

Jakość nauczania, jakie dzieci otrzymują w placówkach edukacyjnych, ma znaczący wpływ na dalsze życie młodych adeptów szkół. W związku z tym szuka się rozwiązań, które będą najlepiej trafiać do dzieci i sprawdzać się jednocześnie w życiu codziennym. Jednym z takich rozwiązań jest uczenie się krzyżowe, które łączy w sobie sformalizowane metody nauczania i nieformalną naukę, między innymi poza salą lekcyjną. Na czym to polega i jakie korzyści daje?

Na jakich założeniach opiera się nauczanie krzyżowe?

Uczenie się krzyżowe, jak już wspomniano, ma za zadanie łączyć tradycyjne metody nauczania z nieformalną nauką polegającą na nadawaniu elementu edukacyjnego sytuacjom życia codziennego. Atrakcyjna forma niesformalizowanych metod nauczania stanowi dla uczniów motywację samą w sobie. Oprócz klasycznej nauki w szkole dzieci mogą zdobywać wiedzę podczas wyjścia do ogrodu botanicznego, czy do muzeum. Nauka biologii, geografii i historii staje się wówczas nie tylko bardziej atrakcyjna, ale również łatwiej przyswajalna. Kluczem jest więc uatrakcyjnienie całego procesu edukacji i nauka przez zdobywanie praktycznych doświadczeń. Matematyka może przydać się w życiu codziennym, a poznawać faunę i florę można nie tylko z książek. Właśnie tego typu tezy przyświecają uczeniu się krzyżowemu.

Uczenie się krzyżowe poza salą lekcyjną i wpływ nowych technologii na edukację

Jak już wspomniano, edukacja w systemie nauki krzyżowej to nie tylko godziny spędzone w ławce szkolnej, ale również wyjście w teren i możliwość doświadczenia różnych rzeczy wszystkimi zmysłami. Dziecko zaciekawione nowymi formami przyswajania wiedzy może poczuć się lepiej zrozumiane, gdyż nieformalne metody nauki, sprawowane również w domu są dostosowane do jego tempa i potrzeb. Z uczeniem się krzyżowym łączy się również większe zaangażowanie i motywacja. Zarówno codzienne życie poza szkołą, jak i korzystanie z nowinek technologicznych ma w tej metodzie walor edukacyjny. Nie można nie doceniać roli nowych technologii i ich ogromnego wpływu na życie każdego z nas. Dlatego należy korzystać z nich w sposób praktyczny i traktować jako narzędzie do poznawania nowych treści.

Edukacja dostosowana do indywidualnych potrzeb

Połączenie formalnych i nieformalnych metod nauczania niesie ze sobą szereg korzyści w tym przede wszystkim dostosowanie do potrzeb indywidualnych każdego ucznia. Dzięki temu, że sytuacjom życia codziennego przypisuje się niezwykle cenny walor edukacyjny, wszystko idzie w odpowiednim dla dziecka tempie i w jego naturalnym środowisku. Wiedza wypływająca z nieformalnych kontekstów jest również łatwiejsza do przyswojenia i uwzględnia  niekiedy specyficzne  potrzeby ucznia. Uczenie się krzyżowe powinno łączyć dwa zakresy nauki wynikające z metod formalnych i nieformalnych. Dzięki temu cały proces staje się dla ucznia bardziej naturalny, gdyż uczyć się można w każdej chwili i każdej sytuacji nie ponosząc jednocześnie żadnych wyrzeczeń, a wręcz przeciwnie. Nawet atrakcyjne z punktu widzenia zajęcia mogą stanowić nieformalną formę edukacji.

Dodaj komentarz