Co, gdy dziecko ma trudności w nauce?

Każde dziecko uczy się we własnym tempie, niektóre maluchy bardzo szybko przyswajają wiedzę, inne potrzebują nieco więcej czasu. Niemniej jednak w przypadku zauważenia znacznych opóźnień, możemy podejrzewać, że dziecko ma trudności w nauce. Jak wtedy postępować?

Kiedy dziecko ma trudności w nauce?

Modelowe ujęcie dziecka w kontekście zdobywania wiedzy bazuje na badaniach naukowych, a czasami także na statystykach. To, że siedmiolatek nie umie czytać, nie jest jeszcze powodem do niepokoju. Niektóre dzieci przyswajają wiedzę bardzo szybko, inne nieco wolniej. Warto zauważyć, że są też uczniowie, którzy pewnych rzeczy uczą się w krótkim czasie, inne natomiast sprawiają im znacznie więcej problemów. Diagnoza dotycząca trudności w nauce jest tak naprawdę trudna do postawienia. W języku potocznym często nadużywamy tego sformułowania, jednak powinniśmy mieć świadomość, że w rzeczywistości o trudnościach w zdobywaniu wiedzy mogą opiniować wyłącznie specjaliści. Najczęściej problem zauważają sami rodzice bądź nauczyciele, lecz nie są pewni, jakie dokładnie są jego przyczyny.

Co zrobić, gdy dziecko ma trudności w nauce?

Jeśli zauważymy, że dziecko wolniej przyswaja wiedzę, powinniśmy zgłosić ten problem wychowawcy. Czasami jest też odwrotnie – to nauczyciel wzywa rodzica na rozmowę, chcą podzielić się swoimi obawami. Najczęściej w takich sytuacjach szkoła wystawia opinię, z którą należy udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tam dziecko przechodzi przez cały proces diagnostyczny, niemniej jednak rodzice powinni być świadomi, że często trwa on nawet kilka tygodni. Wymagane jest bowiem przeprowadzenie szeregu konsultacji ze specjalistami, w tym również z lekarzami. Trudności w nauce nie zawsze muszą oznaczać niepełnosprawność, lecz i pod takim kątem dziecko będzie diagnozowane. Dopiero po przeprowadzeniu serii badań można stwierdzić, jaka jest przyczyna problemu. W zależności od niej dziecko zostaje skierowane na leczenie, jednak warto pamiętać, że ma ono charakter wspomagający.

Jak postępować w przypadku trudności w nauce?

Rodzic, który udał się z dzieckiem do specjalistycznego ośrodka, powinien otrzymać wszelkie wskazówki, dotyczące dalszego postępowania. Nie istnieje bowiem jeden, konkretny model zachowania – wiele zależy tutaj od wieku dziecka czy przyczyny występowania trudności w nauce. W najcięższych przypadkach konieczna może okazać się zmiana szkoły, do której uczęszcza dziecko. Nie należy jednak traktować tego w kategoriach kary – wręcz przeciwnie, gdyż w ten sposób dziecko otrzymuje szansę na zrównoważony, pełny rozwój. Bardzo istotna jest praca własna z dzieckiem, choć oczywiście należy tutaj postępować zgodnie ze wskazówkami specjalistów. Rodzice muszą przede wszystkim zaakceptować fakt, że ich dziecko ma trudności w nauce, a czasami także jego niepełnosprawność intelektualną. Wtedy też łatwiej będzie im zorganizować codzienną pracę z pociechą, a edukację uzupełniającą potraktują raczej w kategorii szansy. Pamiętajmy, że takie dzieci nie są skazane na porażkę, potrzebują jedynie odpowiedniego podejścia.

Dodaj komentarz