Dla rodzica

Metody

                  Podręczniki

Czytanie stanowi podstawę wszelkiego kształcenia, jak również funkcjonowania na odpowiednio wysokim poziomie intelektualnym każdego człowieka bez względu na wiek.

Większość ludzi czyta w tempie od 150 do 250 słów na minutę. Nie jest to tempo „naturalne”, gdyż czytamy, popełniając wiele błędów i mając złe nawyki i przekonania czytelnicze. Powinniśmy czytać w tempie 800 do 1200 słów na minutę.

Dlatego tak ważne jest wypracowanie takiej techniki czytania, która byłaby jak najbardziej efektywna, to znaczy, żeby przyswajanie informacji odbywało się w sposób jak najpełniejszy, w jak najkrótszym czasie, a to równocześnie podniesie stopień rozumienia czytanego tekstu.

Umiejętność szybkiego czytania uzupełniona wieloma ćwiczeniami  rozwijającymi nasz umysł i właściwymi technikami uczenia się skraca czas nauki minimum trzykrotnie, uczenie się sprawia przyjemność, nie jest stresujące, a wiadomości i nabyte umiejętności są trwałe i mogą być wykorzystywane w różnych sferach naszego życia.

Na kursach szybkiego czytania prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę w Szkole Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się „TUBAJ”, która swoją siedzibę ma w Bolesławcu, a sieć oddziałów na terenie całego kraju, nauczyć się można nie tylko szybkiego czytania i podstawowych technik uczenia się, ale również sztuki koncentracji i relaksacji, radzenia sobie ze stresem, nielinearnego sposobu notowania (Mapy Myśli). Na zajęciach rozwijana jest też wyobraźnia, szybkość i dokładność percepcji oraz pamięć słuchowa i wzrokowa („fotograficzna”).

 

                          Płyta „Relaksacja”
                             Kostki do gry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak skuteczne są metody stosowane na tych kursach, świadczy chociażby fakt, że na III Mistrzostwach Polski w Szybkim Czytaniu absolwentka naszej szkoły, Karolina Faryś, została mistrzynią Polski i ustanowiła nowy imponujący rekord Polski 20 374 słowa na minutę z 55% rozumieniem. Dziennikarze relacjonujący mistrzostwa uznali szkołę z Bolesławca za najlepszą w Polsce. Na 20 finalistów – siedmioro to absolwenci tej szkoły! Również w 2002 roku do finałów zakwalifikowało się aż ośmioro reprezentantów naszej szkoły, a Katarzyna Dominika Herba zdobyła wicemistrzostwo Polski.

Jednak to nie kształcenie mistrzów i bicie rekordów jest celem prowadzonych zajęć. Na kursach 6-tygodniowych, weekendowych i wakacyjnych dzieci od dziewiątego roku życia, młodzież gimnazjalna, licealiści, studenci i dorośli (głównie ci, którzy uzupełniają swoją wiedzę) mogą nauczyć się, jak się uczyć!
           Zestaw przyborów do kursów
         Piłeczki do żonglowania