Jak nauczyć dziecko ortografii?

Dziecko nie chce uczyć się ortografii? Wielokrotne powtarzanie tych samych wyrazów i porażki na kartkówkach nie zachęcają do systematycznej pracy. Ekscytujący proces poznawania staje się przymusem. W takich warunkach trudniej zapamiętać cokolwiek. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak skutecznie uczyć ortografii.

Ćwiczenia są niezbędne aby opanować daną umiejętność, można jednak sprawić, że staną się przyjemniejsze. Podstawa to różnorodność. Uczeń powinien kojarzyć naukę z zabawą. Kolorowe plansze, tablice oraz wizualizacje zachęcają do kontynuowania wysiłków. Im bardziej kolorowo – tym lepiej.

Techniki uczenia się ortografii

Pisanie z pamięci

Do tego oraz kolejnego ćwiczenia można wykorzystać szkolne czytanki ortograficzne lub teksty dostępne w internecie. Przepisywany tekst powinien być dostosowany na potrzeby nauki ortografii, tzn. zawierać słowa o podwyższonym stopniu ’ortograficznej’ trudności.

Dziecko powinno przeczytać fragment tekstu (np. 2 – 3 zdania). Po lekturze zapisuje go odręcznie na kartce. Jeśli nie wie jak zapisać dany wyraz, powinno zostawić puste okienko w problematycznym miejscu. W ten sposób nie dojdzie do utrwalenia błędnych wzorców.

Całość porównujemy z oryginałem. Następnie przechodzimy do kolejnej partii tekstu.

Pisanie ze słuchu

Trudniejsza wersja pierwszego ćwiczenia. Tym razem dziecko powinno odtworzyć tekst tylko na podstawie wrażeń słuchowych. Porównujemy napisany tekst z oryginałem. Następnie przechodzimy do kolejnego fragmentu. Wszystkie błędne zapisane słowa powinny znaleźć się w najbliższym otoczeniu pociechy, np. na okładce zeszytu do języka polskiego, kartce na biurku itp. Dziecko może zapisać je ulubionym kolorem lub narysować przy nich swoje skojarzenia – w ten sposób słowo zostanie powiązane z obrazem. Ułatwi to proces zapamiętania.

Powtarzanie rymowanek

Umieszczenie zasad gramatycznych oraz przykładów je ilustrujących w formie wierszowanej to strzał w dziesiątkę. Wersy samoistnie trafiają do pamięci, przez co nie trzeba wysiłku aby móc je przywołać w odpowiedniej chwilii. W internecie dostępne są różne rymowanki, dostępne za pomocą wyszukiwarki internetowej. Można również sięgnąć po publikację ”Ortografia w wierszykach”.

„Duetka ortograficzna”

Nauka poprzez rywalizację. Gra wymaga ręcznego przygotowania kart. Na jednej stronie karty powinno znajdować się słowo z pustym okienkiem w problematycznym miejscu, np. ”k[ ]ra” . Na odwrocie – poprawna wersja (”kura”). Jedno z dzieci ma przed sobą uzupełnioną wersję, zadaniem drugiego jest podanie poprawnej wersji wyrazu. Jeśli mu się uda, otrzymuje kartę. Jeśli nie, karta zostaje w posiadaniu właściciela. Potyczkę wygrywa gracz posiadający większą liczbę kart.

Jeśli dziecko jest samo, również może w ten sposób sprawdzić swoją wiedzę. Karty, na które udzieliło poprawnej odpowiedzi, odkłada na prawo. Błędne – na lewą stronę. Za każdym podejściem powinno próbować poprawić wynik z wcześniejszej gry.

Czytanie książek

Przyjemna propozycja na wieczory. Dziecko sięga po ulubioną książkę i czyta ją, zwracając szczególną uwagę na sposób zapisu poszczególnych wyrazów. Skojarzenie problematycznych słów z ulubioną opowieścią pozwoli łatwiej nauczyć się ich poprawnej pisowni.

Jakie materiały do nauki ortografii?

Przy każdym procesie nauki należy przygotować niezbędne materiały. Przydadzą się podręczniki szkolne lub inne publikacje, np. książka Jolanty Gajdy „ABC Mądrego Rodzica – Skuteczna nauka ortografii”.

Dodaj komentarz