Nauka metodą Montessori, na czym polega?

Metoda Montessori staje się obecnie jednym z popularniejszych systemów wychowawczych i edukacyjnych w przedszkolach i szkołach. Coraz częściej placówki bazujące na tej metodzie znajdujemy już nie tylko w metropoliach, ale również w mniejszych miejscowościach. Dzięki tej metodzie naturalna ciekawość i temperament dzieci nie są tłumione, dzięki czemu mogą rozwijać się bez ograniczeń. Na czym polega ta metoda i jakie są jej zalety?

Metoda Montessori a rozwój dziecka

Metoda Montessori wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci i stoi w opozycji do tradycyjnego systemu edukacji. Najważniejszą zasadą jest możliwość indywidualnego rozwoju dziecka w tempie dostosowanym do jego potrzeb i możliwości. Metoda Montessori określa cztery fazy rozwoju dziecka. Pierwsza z nich trwa od narodzin do 6 roku życia dziecka i jest fazą odkrywcy. Najważniejsza na tym etapie jest eksploracja świata wszystkimi zmysłami, która przekłada się na rozwój nowych umiejętności. Drugim etapem trwającym od 6 do 12 roku życia jest faza świadomego poznawania świata, kiedy dziecko chłonie otoczenie już bardziej świadomie aniżeli instynktownie. Rozwija się wówczas myślenie abstrakcyjne i wyobraźnia. Następny etap to odnajdywanie się w społeczeństwie, który trwa do 18 roku życia i obejmuje poszukiwanie własnej tożsamości i miejsca w społeczeństwie. Ostatnia faza przypadająca na czas po 18 roku życia to czas dla młodego człowieka na osiąganie stabilności i praca nad kształtowaniem własnego charakteru.

Najważniejsze zasady Metody Montessori

W przeciwieństwie do klasycznego modelu edukacji opierającym proces poznawania świata i zdobywania wiedzy na czytaniu, obserwowaniu i słuchaniu, metoda Montessori zakłada wykorzystywanie wszystkich zmysłów. W metodzie tej stawia się na samodzielność i indywidualne tempo nauczania. Dziecko uczy się wtedy, gdy czuje taką potrzebę. Ma również możliwość wyboru zajęcia, któremu aktualnie chce poświęcić czas. W podejściu Montessori brak jest też systemu kar i nagród oraz rywalizacji pomiędzy dziećmi. Nauczyciel pełni rolę mentora, który wspiera ucznia, zamiast ganić go i pospieszać. W zasadach Montessori znaleźć możemy również lekcję ciszy, stopniowanie i porządek, o który dzieci muszą dbać systematycznie.

Zalety Metody Montessori

Nieocenioną zaletą modelu nauczania Montessori jest możliwość dostosowania tempa nauki do rozwoju i potrzeb ucznia. Brak tradycyjnego systemu ocen i duża elastyczność w podejściu do edukacji sprawiają, że dziecko bardziej się angażuje i ma silniejszą motywację, gdyż wypływa ona z wewnętrznej potrzeby, a nie z wizji kary bądź ewentualnej nagrody. Co więcej, dziecko nie musi zmagać się ze stresem i frustracją, jaka mogłaby wynikać z krytyki jego niewystarczających postępów w modelu tradycyjnym. Metoda Montessori bazuje również na samodzielności, budowaniu pasji i rozwijaniu talentów oraz nauce pracy w grupie. Dzieci od najmłodszych lat uczą się szacunku do innych i samokontroli, która budowana jest poprzez pozostawienie swobody, a nie przymus zewnętrzny.

Dodaj komentarz