Dobre nawyki w nauce to klucz do sukcesów

Nauka sprawia trudność wielu dzieciom. Oprócz przyswajania wiedzy w szkole i w domu większość uczniów musi odrabiać także zadania domowe. Dzieci nadpobudliwe bardzo często mają problem z koncentracją uwagi i przyswajaniem nowego materiału. Nawyki związane z nauką szkolną kształtuje się od zerówki, dlatego warto stworzyć dziecku jak najlepsze warunki do przyswajania wiedzy.

Dobre nawyki w nauce to klucz do sukcesów

Pierwsze lata nauki w szkole to czas wyrobienia dobrych nawyków w nauce. Wymaga to od rodziców poświęcenia czasu dziecku, a także stopniowego wdrażania w skuteczne narzędzia i techniki potrzebne do odnoszenia sukcesów szkolnych. Raz wyuczone dobre nawyki będą sprawdzały się w przyszłości także w pracy zawodowej. Im starsze dziecko tym trudniej jest ukształtować i naprawić metody przyswajania wiedzy. Dziecko, które od początku nauczy się efektywnego sposobu nauki szybciej stanie się samodzielne i w naturalny sposób będzie poczuwało się do realizowania obowiązków szkolnych. To, z kolei w większym stopniu przyczyni się do odnoszenia sukcesów w szkole ucznia i odczuwania poczucia sensu własnej pracy.

Praktyczne wskazówki, jak pomóc dziecku

Dobre nawyki powinny być kształtowane przede wszystkim zgodnie z wiekiem dziecka i programem nauczania. Rodzice nie powinni wywierać na dziecku presji, że ma być najlepszym uczniem w klasie i wyprzedzać poziom nauczania w szkole. Najlepiej planować naukę w porze dnia, kiedy dziecko jest wypoczęte. Jeśli wraca ze szkoły zmęczone, dajmy mu czas na odpoczynek i relaks. Warto jednak pilnować stałych pór nauki i odrabiania lekcji. Dobrym sposobem na wdrożenie dziecka w naukę jest stopniowe wydłużanie czasu pracy umysłowej. Można zacząć od 20 minut i co kilka dni wydłużać czas o 10 minut. Najlepiej, aby uczeń obrabiał lekcje przy biurku, we własnym pokoju (lub wydzielonym miejscu w domu) z dala od telewizji, komputera czy innych rozpraszających uwagę bodźców. Warto też nauczyć dziecko wpisywania odleglejszych terminów wykonania prac domowych czy sprawdzianów w organizerach czy kalendarzach. Istnieje duża szansa, że po pewnym czasie uczeń sam zacznie ich używać.

Czytanie ze zrozumieniem

Przygoda z nauką powinna rozpoczynać się od najtrudniejszego procesu, czyli stworzenia dobrego nawyku czytania ze zrozumieniem. Jeżeli dziecko nie rozumie przesłania tekstu, czytanie staje się tylko stratą czasu. Na początku to rodzic może czytać dziecku tekst, a później zadawać pytania dotyczące jego najistotniejszych treści. Można także nauczyć ucznia podkreślania lub zakreślania w tekście najważniejszych słów kluczowych, haseł i definicji. Warto także wpoić zasadę wynotowywania najważniejszych treści, robienia podsumowań, powtarzania głównych definicji, wizualizacji czy stosowania metody skojarzeń haseł. Z czasem każde dziecko wybierze dla siebie najbardziej skuteczną metodę nauki. Niektóre dzieci są wzrokowcami i uczą się szybciej czytając, a inne wolą powtarzać na głos zasłyszany tekst. Systematyczna nauka ze zrozumieniem materiału przyniesie dziecku najwięcej efektów.

Dodaj komentarz