słabe oceny dziecka

Słabe oceny: co robić, gdy dziecko ma problemy w szkole?

Jeśli Twoje dziecko ma słabe oceny w szkole, powinieneś przede wszystkich podejść do tego faktu spokojnie. Bardzo cenna w tej sytuacji może okazać się szczera rozmowa. Warto zwrócić uwagę na ton, podczas gdy będziesz mówił do swojego dziecka. Należy z nim porozmawiać jak z równą sobie osobą, wykazując jednocześnie względem niego zrozumienie. Nie powinieneś go w żaden sposób oskarżać bądź też być pretensjonalnym, ponieważ nie wiesz jakie podłoże mogą mieć złe oceny. Jeśli dla dziecka dany materiał jest zbyt trudny, możesz spróbować pomoc mu go zrozumieć lub znaleźć korepetytora, który przekaże mu tę wiedzę. Warto pamiętać o tym, że czasem wystarczy dać dziecku tylko parę wskazówek, dzięki którym będzie mogło analogicznie do nich zmienić swoje wszystkie procesy myślowe i w przyszłości poradzić sobie z podobnymi problemami.

Z kolei, jeśli problemy dziecka mają podłoże psychologiczne, np. dziecko nie jest akceptowane przez rówieśników, warto w takiej sytuacji udać się do wychowawcy, jak i także pedagoga szkolnego. Jeśli to nie okaże się skuteczne można też skorzystać z pomocy psychologicznej, dzięki której Twoje dziecko będzie miało możliwość przepracowania swoich problemów. Należy pamiętać o tym, że poproszenie o pomoc nie powinno być wstydem, a wręcz aktem odwagi, gdyż dzięki temu Twoje dziecko może zyskać spokój i równowagę psychiczną, co w konsekwencji może przełożyć się na jego dorosłe życie. Jeśli dziecko ma problemy, należy je rozwiązać, gdyż nieprzepracowane problemy będą się nawarstwiać i być przynajmniej nowych trudności.

Z czego mogą wynikać słabe oceny Twojego dziecka?

Słabe problemy Twojego dziecka mogą wynikać z faktu braku zainteresowania danymi przedmiotami. W takiej sytuacji warto znaleźć sposoby, by zachęcić dziecko do nauki i pokazać. Warto spróbować przekazać informacje dziecku w taki sposób, by wydawało mu się to ciekawe i dzięki temu nabrało chęci do zdobywania wiedzy na ten temat. Może okazać się również, że przyczyną złych ocen jest brak możliwości poradzenia sobie ze zbyt dużą ilością materiału do przyswojenia. W takiej sytuacji warto pomóc dziecku podzielić materiał na partię oraz nauczyć je robić notatki z tylko najważniejszych elementów, które musi zapamiętać.  Istotne może okazać się również wprowadzenie dobrych nawyków uczenia się. Zachęcaj swoje dziecko do regularnego powtarzania materiału oraz szukania pomocy, gdy jest to potrzebne.

Dodatkowo istotne jest, by porozmawiać z dzieckiem, co je interesuje, rozwinąć jego hobby, dzięki temu może też nabrać ochoty do nauki innych rzeczy. Nie należy także zapominać, że problemy dziecka mogą mieć głębsze podłoże. Przede wszystkim dziecko może czuć się źle psychicznie, między innymi przez to, że może nie być akceptowane przez rówieśników. Przyczyną gorszego stanu psychicznego dziecka może być także atmosfera panująca w domu, w takiej sytuacji warto zastanowić się, co możemy zrobić, by ją poprawić. Aspekty te mogą wywoływać u dziecka stres, przez co może to wpływać na jego zdolności do skupiania się i dobrej pracy w szkole.

Dodaj komentarz