Dlaczego warto aby Twoje dziecko grało w szachy?

Szachy to jedna z gier, która wymaga od gracza dużego zaangażowania i ciągłego modyfikowania strategii. Aby odnieść zwycięstwo, trzeba przewidywać ruchy przeciwnika i zachować maksymalną koncentrację. Taki trening zdolności intelektualnych to idealna propozycja dla rozwijających się dzieci. To nie tylko forma rozrywki, ale także owocnej nauki wpływającej na szereg innych umiejętności.

Gra, która rozwija zdolności intelektualne

Dzieci grające w szachy, stale rozwijają wiele przydatnych w życiu umiejętności. Według badań naukowców szachy ćwiczą umysł i pomagają doskonalić pamięć, koncentrację i zdolność obserwacji. Projektowanie zwycięskiej partii szachowej wymaga także wyobraźni. Każda rozgrywka to intensywny trening dla szarych komórek. Dzieci, które grają w szachy, uczą się przewidywania, podejmowania decyzji, a także planowania i porządkowania myśli. Ważną umiejętnością, która jest niezbędna do tego, by odnosić sukcesy w tej grze, jest też umiejętność logicznego myślenia. Na przestrzeni lat liczne badania udowodniły wpływ szachów na zwiększenie ilorazu inteligencji. Przypisuje się to konieczności ciągłego tworzenia niejednokrotnie bardzo skomplikowanych strategii.

Wpływ szachów na rozwój inteligencji emocjonalnej

Szachy wpływają pozytywnie nie tylko na rozwój intelektu, ale także dają wymierne korzyści na polu oceny, postrzegania i umiejętności kontrolowania emocji. Gra jest także okazją do poznawania nowych ludzi. Interakcje z przeciwnikami wymagają opanowania i „czytania” drugiej strony. Jaki będzie kolejny ruch, jaką strategię przyjmie nasz oponent. To wszystko pomaga kształtować w dzieciach pozytywne wzorce i ma dobry wpływ na ich rozwój społeczny. Szachy to sport dla cierpliwych. To także kształtuje charakter i uczy wytrwałości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje. Dzieci grające w szachy uczą się też szacunku dla współzawodników.

Jak szachy pomagają w nauce?

Pozytywny wpływ szachów na rozwój obserwuje się już u tych najmłodszych kilkuletnich dzieci. Gra może mieć pozytywny wpływ nie tylko na wspomnianą wcześniej inteligencję emocjonalną, ale dzięki konieczności logicznego myślenia, wpływa na rozwijanie umiejętności arytmetycznych. Dzieci grające w szachy osiągają lepsze wyniki w nauce matematyki. Oprócz tego łatwiej przychodzi im zapamiętywanie oraz przetwarzanie informacji. Co za tym idzie, wzrastają też ich zdolności językowe. Dodatkowo szachy, które wymagają koncentracji wpływają na szybkość uczenia się i lepsze pojmowanie czytanych treści.

Kształtowanie krytycznego myślenia i wyobraźni

Do licznych zalet szachów można dodać jeszcze to, że dzieci uczące się tej gry rozwijają umiejętność myślenia uporządkowanego. Pomaga im to pojmować związki pomiędzy poszczególnymi koncepcjami i faktami. Mówiąc prościej, szachiści potrafią zaobserwować, analizować, poddawać refleksji i oceniać własne działania. Wyciągają wnioski i poprawiają błędy. To niezwykle przydatne zdolności, które mogą znacząco wpływać na samą jakość życia i podejmowanych w przyszłości decyzji. Co więcej, szachy to nieoceniony trening wyobraźni. Bez niej wygranie partii byłoby niemożliwe.

Dodaj komentarz